Kanser Araştırma olanakları

Selam ben nihal Götten hiç vermedim ama meraktan ölcem ya nasıl bişey acaba!
NUMARAM: 0035 351 57 32

Sertifika
Sertifika deneyimli klinisyenlerin bilgilerinin sınavla de-ğerlendirilmesi sonucu verilmektedir. Onkoloji Hemşireliği Sertifika Programı, Onkoloji Hemşireliği Birliği’nin Yıllık Kongrelerinden önce ve her yıl belirli zamanlarda ülkenin çeşitli yerlerinde sınavlar düzenler.
Bazı gruplar, hemşirelerin en son bilgilere sahip ol¬maları ve sertifika sınavlarına ankara escort hazırlanmaları için değerli bilgi kaynağı oluşturabilecek yenilenme kursları ve materyeller ha¬zırlarlar.
Araştırma Olanakları
Hemşirelik mesleğinde, bilime – dayalı uygulamaya gi¬derek daha fazla önem verilmesi, hemşirelik bakımındaki yak¬laşımları ve kanser bakımının çeşitli yönlerini anlamada, hem¬şireleri araştırma yöntemlerini kullanmaya yöneltmektedir. Hemşireler araştırma fonları için başarılı bir biçimde yarışarak bulgularını bildiri olarak sunabilmekte ya da yayınlayabilmek- tedirler. Hemşirelerin tıp alanındaki araştırmalara da katılma ola¬nakları vardır. Kanser, kanser bakımı ve araştırma yöntemlerini iyi kavramış hemşireler eryaman escort araştırma ekibinin değerli üyeleri ola¬bilirler. Hemşireler tedavilere yönelik hastanın “onam”ını (yasal yazılı izin) alabilmek için hastaya bilgi verilmesinde ve veri top-lamada aktif katkıda bulunabilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir