Kanser Araştırma olanakları

Selam ben nihal Götten hiç vermedim ama meraktan ölcem ya nasıl bişey acaba!
NUMARAM: 0035 351 57 32

SertifikaSertifika deneyimli klinisyenlerin bilgilerinin sınavla de-ğerlendirilmesi sonucu verilmektedir. Onkoloji Hemşireliği Sertifika Programı, Onkoloji Hemşireliği Birliği’nin Yıllık Kongrelerinden önce ve her yıl belirli zamanlarda ülkenin çeşitli yerlerinde sınavlar düzenler.Bazı gruplar, hemşirelerin en son bilgilere sahip ol¬maları ve sertifika sınavlarına ankara escort hazırlanmaları için değerli bilgi kaynağı oluşturabilecek yenilenme kursları ve materyeller ha¬zırlarlar.Araştırma OlanaklarıHemşirelik mesleğinde, bilime – dayalı uygulamaya gi¬derek daha fazla önem verilmesi, hemşirelik bakımındaki yak¬laşımları ve kanser bakımının çeşitli yönlerini anlamada, hem¬şireleri araştırma yöntemlerini kullanmaya yöneltmektedir. Hemşireler araştırma fonları için başarılı bir biçimde yarışarak bulgularını bildiri olarak sunabilmekte ya da yayınlayabilmek- tedirler. Hemşirelerin tıp alanındaki araştırmalara da katılma ola¬nakları vardır. Kanser, kanser bakımı ve araştırma yöntemlerini iyi kavramış hemşireler eryaman escort araştırma ekibinin değerli üyeleri ola¬bilirler. Hemşireler tedavilere yönelik hastanın “onam”ını (yasal yazılı izin) alabilmek için hastaya bilgi verilmesinde ve veri top-lamada aktif katkıda bulunabilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir